Schoolnieuws

Maatregelen COVID-19 op onze school!

Voor vrijdag 15 mei hanteren we volgende afspraken:

De kinderen van het 1ste leerjaar verwachten wij op vrijdag 15 mei om 8.30 uur.

De kinderen van het 2de en 6de leerjaar verwachten wij op vrijdag 15 mei om 9.00 uur.

Ze verzamelen in het eigen klaslokaal.
Het eerste leerjaar zal opgesplitst worden in 2 groepen onder leiding van juf Ann en juf Ingeborg.

Vanaf maandag 18 mei 2020 verwachten we:

  • De kinderen van het eerste leerjaar op dinsdag en vrijdag van 8.30 uur tot 15.00 uur.
  • De kinderen van het tweede en zesde leerjaar op maandag en donderdag van 8.30 uur tot 15.00 uur.

De kinderen zullen aparte pauzemomenten krijgen en een afzonderlijke plek op de speelplaats krijgen.
We willen hiermee zo weinig mogelijk de verschillende groepen met elkaar in contact laten komen.

Indien u uw kind niet naar school wenst te laten komen, verwittigt u de school.

Op deze manier kunnen wij ons maximaal voorbereiden op de gefaseerde heropstart van de lesactiviteiten.

De nodige veiligheidsmaatregelen zullen gehanteerd worden en ook visueel aanwezig zijn op de school.
Zo zal bij elk kind bij binnenkomst eerst de lichaamstemperatuur gemeten worden met een infraroodthermometer.

Indien de temperatuur hoger is dan 37,5 graden, zullen wij vragen het kind terug mee te nemen naar huis wanneer de koorts weg is.
Dit geldt ook voor andere ziektesymptomen.

Uw kind zal in quarantaine geplaatst worden tot wanneer u naar school komt.

Mogen wij vragen aan alle ouders met kinderen in het lager om afscheid te nemen buiten het schooldomein.

Ouder met kleuters mogen het schooldomein betreden maar zo weinig mogelijk mensen aanspreken en zo snel mogelijk ook het schooldomein verlaten.

Gelieve steeds 1,5m afstand te bewaren van anderen.

Voor- en naschoolse opvang is mogelijk maar enkel met het nodige bewijs van uw werkgever.

Dit geldt ook voor het gebruik van de noodopvang.
Hiervoor kunt u wekelijks inschrijven op vrijdag vanaf 12.00 uur via noodopvang@dezilverberk.be.

Ik benadruk dat we samen naar oplossingen moeten zoeken voor de opvang van de kinderen.
We zijn gebonden aan heel wat strenge maatregelen waardoor we maar een beperkt aantal kinderen kunnen opvangen.

Deze maatregelen wordt ons opgelegd door de overheid en hier kunnen wij als school weinig in veranderen.

De inschrijving voor de noodopvang is pas definitief als u hiervan een bevestiging via e-mail heeft ontvangen van de school.

Let op! Een u ontvangt automatisch een bevestiging van aanvraag maar dit is niet de definitieve bevestiging.

Op woensdagnamiddag is het ook mogelijk gebruik te maken van de Pagadder.
Dit dient u door te sturen voor elke maandag van de week voor 9.00 uur.