Graadsklassen

Graadsklassen, een troef!

Wat zijn graadsklassen?

Een graadsklas is een klas waarin leerlingen van twee verschillende leerjaren samen zitten.
In GO! Basisschool De Zilverberk kan je volgende vijf graadsklassen terugvinden:

 • Peuter- en eerste kleuterklas
 • 2de kleuterklas en 3de kleuterklas
 • 1ste  en 2de leerjaar (co-teaching)
 • 3de  en 4de  leerjaar
 • 5de  en 6de  leerjaar

In onze graadsklassen zitten maximum 12 leerlingen per leeftijdsgroep. (24 leerlingen per klas dus)

Voordelen van een graadsklas

Graadsklassen hebben voor- en nadelen. Wij kiezen bewust voor graadsklassen omwille van de voordelen die deze groeperingsvorm heeft voor onze school en onze doelgroep.

 • De hechte klasgroep zorgt voor een aangename sfeer en veilig gevoel in de klas.
 • Kinderen zijn sociaal vaardiger in kleine, heterogene groepen: ze helpen elkaar, hebben aandacht voor elkaars problemen en durven sneller om hulp vragen.
 • Het wij-gevoel en het samenhorigheidsgevoel worden gestimuleerd, we verrijken elkaar en leren van elkaar.
 • Kinderen en leerkrachten hebben een nauwe band, de leerkracht begeleidt de leerling gedurende twee jaren. Dit geeft het grote voordeel dat we hen beter leren kennen en zo ook snel kunnen inspelen op de noden van elk kind.
 • Kinderen worden gestimuleerd om zelfstandig en actief te werken. Ze krijgen korte en doelgerichte instructies.
 • Leerlingen leren omgaan met uitgestelde aandacht en leren probleemoplossend denken en oplossingsgericht werken.
 • We werken gedifferentieerd en op het niveau van uw kind. Sterke leerlingen pikken al wat mee van het volgende jaar maar kunnen ook een helper zijn voor de anderen. Leerlingen met moeilijkheden kunnen bepaalde leerstof twee keer horen en verwerken.

Hindernissen van een graadsklas

Uiteraard hebben graadsklassen ook een impact die we eerder kunnen bestempelen als “hindernissen” dan als louter nadelen:

 • Twee klassen tegelijk stellen hoge eisen aan de leerkracht. Onze leerkrachten hebben zich de afgelopen jaren dan ook geprofessionaliseerd in het lesgeven aan graadsklassen.
 • Kinderen met concentratieproblemen hebben het in het begin wat moeilijker. We bieden hier oplossingen aan onder de vorm van concentratieschermen en/of geluiddempende hoofdtelefoons.
 • Leerkrachten hebben een dubbele klasagenda: er gebeurt veel op hetzelfde moment. Een goede werk- & en leerhouding is dus heel belangrijk.
 • Kinderen moeten kunnen filteren: Welke info is er voor mij bedoeld? Welke niet?

Hoe werkt een graadsklas? Bekijk hier een filmpje van Klasse.