Visie

Ons pedagogisch project : ‘Samen leren samenleven’

De maatschappij evolueert razend snel en wij bereiden uw kind hier dan ook op voor met respect voor elkaar en de omgeving. Naast de kennis ondersteunen wij ook de ontwikkeling van alle vaardigheden die uw kind hiervoor nodig heeft. Dit is een proces waarbij het sleutelwoord ‘samen’ is. We stimuleren uw kind positief en leren elk kind ook de eigen sterktes en leerkansen in te schatten.

Onze school biedt uw kind een brede waaier van ontwikkelingskansen waarbij we leren in maar zeker ook buiten de klas waarbij uw kind centraal staat. Door onze leeftijdsoverstijgende klasgroepen leren we maximaal en op een gelijkwaardige wijze van – en met elkaar. Hierbij maken we gebruik van vernieuwende onderwijsmethodieken en streven we naar de hoogst mogelijke onderwijskwaliteit voor uw kind.

Onze school is een kleinschalige school in Terjoden (Haaltert) op wandelafstand van het station. De kinderen op onze school komen uit de buurt maar zeker ook van wat verder. Wij creëren een hartelijke omgeving voor uw kind met u als ouder als de belangrijkste partner van onze school.

Ouderbetrokkenheid is voor ons een ruim begrip waarvan u zelf de invulling mee kan bepalen. We streven naar actieve ouderparticipatie. Concreet vertaalt dit zich in vrijwilligerswerk (bijvoorbeeld: leesouder) op onze school tot deelnemen aan onze ouderraad of schoolraad maar situeert zich uiteraard binnen de opvolging van de ontwikkeling van uw kind.

Binnen dit kader ontwikkelt onze school haar eigen schoolwerkplan.

Het GO! vormt verdraagzame, respectvolle, positief kritische, mondige, verantwoordelijke, geëngageerde, creatieve, zelfstandige, sociale en leergierige persoonlijkheden. Dit werd ook in PPGO! uitgeschreven van het gemeenschapsonderwijs.

De integrale tekst van het geactualiseerde PPGO! kan je nalezen door op de link te klikken.