PPGO!

Ons pedagogisch project : ‘Samen leren samenleven’

Om onze doelstellingen te bereiken, stemmen wij onze beleidsvisie af op het pedagogisch project van het gemeenschapsonderwijs. Binnen dit kader ontwikkelt onze school haar eigen schoolwerkplan.

Het GO! vormt verdraagzame, respectvolle, positief kritische, mondige, verantwoordelijke, geëngageerde, creatieve, zelfstandige, sociale en leergierige persoonlijkheden.

De integrale tekst van het geactualiseerde PPGO! kan je nalezen door op de link te klikken.