Inschrijvingen

Hier vindt u alle nodige gegevens om uw kind in te schrijven in GO! basisschool De Zilverberk.

Wat heb ik nodig om mijn kind in te schrijven ?

  • Sis kaart van het kind (of Kids-ID)

Inschrijvingsmomenten

  • Dagelijks tijdens de openingsuren van de school.
    (van 8u tot 16u, woensdag van 8u tot 12u15)
  • Inschrijvingen kunnen uiteraard voorafgegaan worden door een klasbezoek.
  • Buiten deze uren is het steeds mogelijk om langs te komen op afspraak.

Instapmomenten 

Een kleuter kan ingeschreven worden vanaf de dag dat hij of zij 2 jaar en 6 maanden wordt. (op instapmomenten)

Vanaf de leeftijd van 3 jaar geldt deze regel niet meer. Deze kinderen worden op gelijk welke datum toegelaten tot het kleuteronderwijs.

Via deze link kan je zelf de instapdatum voor je kleuter berekenen.