Klasnieuws

Wiskunde bij de peuters en eerste kleuterklas

Eerst vergeleken onze kleuters torens. Welke toren is het hoogst? Welke is het laagst?

Daarna speelden we ook ‘kopen en verkopen’. Aan de hand van een kaartje met het aantal knuffels op gingen de kleuters het juiste aantal knuffels kopen. Er worden dan evenveel afbeeldingen van knuffels in het doosje gelegd als het getalbeeld op de dobbelsteen.