Participatie - Schoolraad

De schoolraad heeft als doel leerkrachten, ouders en de lokale gemeenschap inspraak te geven in het beleid van de school.

De schoolraad overlegt met de directeur en geeft advies over onder andere het schoolreglement, welzijn en veiligheid, de bijdragen door de ouders te betalen, waar het geld aan besteed wordt, uitstappen van de leerlingen …

De schoolraad is samengesteld uit: 

 • 3 personeelsleden verkozen door en uit het personeel 
 • 3 leden verkozen door en uit de ouders 
 • 2 leden gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus
 • de directeur van de school 

Onze schoolraad bestaat uit de volgende leden: 

 • Voorzitter: Philips Bart  
 • Ondervoorzitter: Christophe Bon
 • Secretaris: Luc Timmermans
 • Leden:
  • Ouders
   • Christophe Bon
   • Thierry Payne
   • Philips Bart 
  • Personeel
   • Ann De Rycke
   • Els Souffriau
   • An Van Ransbeke
  • Gecoöpteerde leden
   • Ken De Duffeleer
   • Luc Timmermans