Participatie - Leerlingen

Om de betrokkenheid en het welbevinden van onze kinderen te verhogen, organiseren we op geregelde tijdstippen een leerlingenparlement. Hier worden nieuwe ideeën en voorstellen gelanceerd en zoeken we samen naar oplossingen voor schoolse problemen. Gedeelde verantwoordelijkheid en participatie maakt het samenleven en -werken op onze school iedere dag de moeite waard. 

In onze lagere school wordt jaarlijks een nieuw leerlingenparlement opgericht. Deze wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar. Elke klas vaardigt na verkiezingen 2 vertegenwoordigers af.

We komen om de 6-tal weken samen tijdens de middagpauze. We eten samen en houden dan een overlegvergadering. De vertegenwoordigers brengen verslag uit in hun klas.