Vierde leerjaar: werking en voordelen

De jongens en meisjes van het derde en vierde leerjaar zitten voor een aantal lesuren samen in een graadsklas en dit systeem biedt heel wat voordelen:

  • De leerlingen leren sneller zelfstandig werken en hebben een betere werkhouding.
  • De oudere leerlingen helpen spontaan de jongere leerlingen en beheersen op die manier ook zelf beter de leerstof.
  • Kinderen leren van elkaar en niet enkel van de juf.
  • Ze oefenen meer hun sociale vaardigheden en zijn sneller bereid om samen te werken met anderen.
  • Door middel van hoeken- en contractwerk kan de juf meer inspelen op de individuele noden en behoeften van elk kind. (differentiatie)

Elke dag krijgen de leerlingen lessen Nederlands en wiskunde. Soms gebeurt dat aan 3 en 4 tegelijk, soms geeft de juf les aan één klas terwijl de andere klas een taak afwerkt.
De leerlingen proberen elkaar zoveel mogelijk te helpen.

Leren gebeurt in groepjes. Een leerling die vlotter leert, helpt een leerling bij wie het nog niet zo vlot gaat. Elke klas heeft zijn eigen leer- en werkboeken voor het 3de of het 4de leerjaar.

Wereldoriëntatie en muzische vorming doen we samen maar ook daar wordt er gedifferentieerd.