Subcategorieën

Het eerste leerjaar

 


In het eerste leerjaar leren de kinderen uiteraard lezen, schrijven en rekenen tot 20. Op een creatieve manier laten we de leerlingen hun eigen talenten laten ontdekken en verder ontwikkelen.Onze bengels van het eerste leerjaar zitten op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag bij juf Ann.
Op donderdag hebben ze eerst levensbeschouwing en daarna neemt juf Ingeborg hen onder haar vleugels voor techniek en muzische vorming.  

Voor rekenen en taal werken we in hoekjes: zo is er een bouwhoek of meethoek, een computerhoek, een rekenhoek , een leeshoek , een schrijfhoek en een taalhoek. In de onthaalhoek wordt de instructie gegeven en daarna oefenen ze elk op hun niveau in de hoekjes verder.

Samen met alle leerlingen tracht de juf een klasklimaat te creëren waarin elke leerling zichzelf kan zijn en zich kan ontplooien. Zowel het leren samenwerken als het leren zelfstandig werken is hierbij erg belangrijk.

Samen ontdekken we nieuwe dingen, stellen we zaken in vraag, onderzoeken we, vormen we onze eigen mening en leren we de meningen van anderen respecteren