Subcategorieën

Het vijfde leerjaar

 
In het vijfde leerjaar leren we natuurlijk ook onze eerste woordjes Frans! Juf Deborah geeft de leerlingen van het vijfde leerjaar lessen Nederlands en wiskunde. Deze worden in kleinere groepen gegeven zodat we kunnen inspelen op het niveau van elk kind. Verschillende vormen van differentiatie worden dan ook toegepast: verrijkings- en remediëringsoefeningen, verlengde instructie, partnerwerk, Bingel, … 

Op donderdag en vrijdag wordt het vijfde leerjaar vergezeld door de anciens van het zesde leerjaar. Dan staat juf Deborah terug paraat om de lessen wereldoriëntatie en muzische vorming voor haar rekening te nemen. We werken aan dezelfde thema’s voor wereldoriëntatie, bezoeken dezelfde musea, knutselen dezelfde werkjes, zingen dezelfde liedjes en dragen dezelfde gedichten voor. Dit systeem biedt heel wat voordelen: 

  • De leerlingen leren sneller zelfstandig werken en hebben een betere werkhouding.
  • De oudere leerlingen helpen spontaan de jongere leerlingen en beheersen op die manier ook zelf beter de leerstof. 
  • Kinderen leren van elkaar en niet enkel van de juf.
  • Ze oefenen meer hun sociale vaardigheden en zijn sneller bereid om samen te werken met anderen.

 

 

Het 6de leerjaar

 
De anciens van de school, hebben juf Katrien als klastitularis. De lessen Nederlands, Frans en wiskunde worden gegeven door juf Katrien. Op donderdag en vrijdag zitten ze voor de vakken WO, muzische vorming en lichamelijke opvoeding samen met het 5de leerjaar. 

Ook Nieuwsbegrip wordt aan 5de en 6de leerjaar samen gegeven. Dit zijn teksten over actuele gebeurtenissen die besproken worden. Elke klas krijgt een tekst met verschillende moeilijkheidsgraad, maar over eenzelfde onderwerp.

Voor WO en MV wordt er in groepjes gewerkt en dit biedt heel wat voordelen:

  • De leerlingen leren sneller zelfstandig werken en hebben een betere werkhouding.
  • De oudere leerlingen helpen spontaan de jongere leerlingen en beheersen op die manier ook zelf beter de leerstof. 
  • Kinderen leren van elkaar en niet enkel van de juf.
  • Ze oefenen meer hun sociale vaardigheden en zijn sneller bereid om samen te werken met anderen.